Phụ kiện thang máng cáp

Phụ kiện thang máng cáp

Hệ thống phụ kiện máng cáp

Tê máng cáp (Flat tee trunking): Hay còn gọi là ngã ba, dùng để chia hệ thống máng thành ba hướng trên cùng một mặt phẳng.

Co lên máng cáp (Internal bend trunking): Dùng để chuyển hướng hệ thống máng cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng lên trên.

Co ngang máng cáp (Flat bend trunking): Hay còn gọi là co L, dùng để chuyển hướng hệ thống máng theo hướng vuông góc trên cùng một mặt phẳng.

Co xuống máng cáp (External bend trunking): Hay còn gọi là co ngoài, co lưng dùng để chuyển hướng hệ thống máng cáp vuông góc với mặt phẳng ban đầu theo hướng xuống phía dưới.

Thập máng cáp (Flat four way trunking): Hay còn gọi là ngã tư, dùng để chia hệ thống máng cáp thành bốn hướng trên cùng một mặt phẳng.

Giảm máng cáp (Reducer trunking): Dùng cho việc giảm chiều rộng hoặc vừa giảm chiều rộng vừa giảm chiều cao của hệ thống máng cáp.

Category:
Contact Me on Zalo