Vỏ tủ điện 1 lớp cửa

       STT          Kích thước   thông số     Đơn vị
     1 Kích thước tủ: 200*200*120mm 1 lớp cánh , sơn tĩnh điện ral 7035       Tủ
     2 Kích thước tủ:300*200*120mm 1 lớp cánh , sơn tĩnh điện ral 7035       Tủ
     3 Kích thước tủ:300*300*120mm 1 lớp cánh , sơn tĩnh điện ral 7035       Tủ
     4 Kích thước tủ:400*300*150mm 1 lớp cánh , sơn tĩnh điện ral 7035      Tủ
     5 Kích thước tủ:500*300*150mm 1 lớp cánh , sơn tĩnh điện ral 7035      Tủ
     6 Kích thước tủ:500*400*150mm 1 lớp cánh , sơn tĩnh điện ral 7035       Tủ
     7 Kích thước tủ:600*400*210mm 1 lớp cánh , sơn tĩnh điện ral 7035       Tủ
     8 Kích thước tủ:600*500*210mm 1 lớp cánh , sơn tĩnh điện ral 7035       Tủ
      9 Kích thước tủ:700*400*150mm 1 lớp cánh , sơn tĩnh điện ral 7035       Tủ
    10 Kích thước tủ:700*500*210mm 1 lớp cánh , sơn tĩnh điện ral 7035       Tủ
    11 Kích thước tủ:800*400*210mm 1 lớp cánh , sơn tĩnh điện ral 7035       Tủ
    12 Kích thước tủ:800*500*250mm 1 lớp cánh , sơn tĩnh điện ral 7035       Tủ
    13 Kích thước tủ:800*600*250mm 1 lớp cánh , sơn tĩnh điện ral 7035       Tủ
Category:
Contact Me on Zalo